Referenser:
Utdrag ur kommentarer till Alfa-skolans pedagogik.
Två års project med Alfa-pedagogiken i Vadstena 2012 - 2014
pedagogisk samordnare: Catja Winter St: Perskolan

Birgittas pedagogik är genomtänkt och den berör... Hon väver in innehåll i den traditionella undervisningen, som fångar elevernas intresse och engagemang. Till och med mina svagaste elever tyckte att matte blev roligt och spännande.
Här på S:t Perskolan har nu en grupp lärare tagit till sig Birgittas metoder.

Alfa-pedagogiken har ett nytt sätt att närma sig matematiken, som gör att siffrorna blir levande. Eleverna får en stadig grund. Dessutom får vi strukturer och rutiner. Vi arbetar effektivt och målmedvetet för att få resultat.
Birgitta handleder lärare och föräldrar ( ibland även mormor).

Elever med inlärnings-svårigheter får först intensiv-träning inom ett visst moment,
så att de känner sig trygga. Sedan tar vi upp samma moment med hela klassen.
När eleverna känner sig duktiga, blir det arbetsro och arbetsglädje i klassrummet.


lärare: Sara Linde, Bernita Sternegard S:t Perskolan Vadstena 2012 - 2013

I klass 3 fanns fyra pojkar med stora svårigheter att tillägna sig klassrums-undervisningen. Birgitta Sundvall kallades in. Hon gick på djupet med vad deras svårigheter var och började sen arbeta enligt sina metoder. Ett fantastiskt spännande sätt att se på inlärning.
Pedagogerna i gruppen var med under hela processen.

I och med att de fick lära sig Alfa-pedagogiken kan den nu användas på skolan, som ett effektivt och stimulerande arbetssätt.- ett komplement till den traditionella undervisningen.

Sammanfattningsvis såg vi hur Alfa-pedagogiken gynnade både pojkarna med svårigheter och de andra eleverna i klassen.

1. På de nationella proven nådde alla pojkarna godkänd nivå i matematik.
2. Resultaten på ordavkodnings-testet H4 ökade markant.
3. Hela klassens medelvärde höjdes i jämförelse med de andra treorna på skolan.

förälder: Vadstena
Birgitta, vi vill tacka dig för den framgång vår son har uppnått mycket tack vare dina metoder.
Du har verkligen hjälpt honom att förstå saker och ting bättre, speciellt i matten.
Han klarade godkänt på de nationella proven.
Han har inte bara blivit bättre i matte och svenska utan också vuxit som människa.
Vi ser idag en säkrare och mer harmonisk pojke när det gäller inställningen till skolan .


Alfa-pedagogiken i Linköping

2002– 2011: matematik, engelska, och svenska

Linköpings universitet, Lärarprogrammet:


Jonna Ahlgrens
examensarbete bygger på intervjuer med rektorer och lärare och hennes egna erfarenheter.
" Mitt riktiga intresse för Alfa-skolan väcktes egentligen vid mitt första besök där... Hela atmosfären var så annorlunda, allt kändes så inspirerande på något sätt. Vad gjorde hon med barnen? ..... Att ha studerat Alfa-skolan har för mig som blivande lärare varit mycket intressant och givande. Jag har fått ideér att ta med mig i mitt framtida arbete, men framförallt har jag uppmärksammat problematiken kring elever i behov av särskilt stöd. Jag har genom detta arbete förstått vikten av min egen roll, vad det gäller just denna problematik. ....Sammanfattningsvis kan vi av Alfa-skolan lära oss att bredda vår undervisning som lärare och på så sätt nå fler elever."


Ann-Sofie Svenssons
examensarbete bygger på intervjuer med lärare och elever och hennes egna erfarenheter.
" Alfa-skolan representerar ett synsätt på barn med skolsvårigheter, som bryter mot det etablerade mönstret med utslagning och särbehandling, vilket flera forskare eftersträvar..... Alla eleverna som jag intervjuade tyckte att matten var annorlunda och att de förstod bättre. De menade att de hade nytta av matten, som de lärt sig hos Birgitta också i den vanliga skolan, när det dyker upp svåra tal. .....Det är också viktigt att innehållet i undervisningen är intressant och meningsfullt...... I övrigt tyckte eleverna att det mesta var roligt, vilket framkom både genom observationerna och intervjuerna"


Skolinspektionen i Linköpings kommun: Enhetschef Gunnar Olausson

Projektet Alfa-skolan 2002-2011:
Behovet av säskilda stödinsatser främst för barn med inlärningssvårigheter, är stort och alternativa metoder behöver utvecklas för att bättre möta barnens behov. Med dessa ambitioner startades skolverksamhet på en gård utanför Linköping dit barn och lärare kan åka för att tillägna sig alternativa pedagogiska metoder.
Birgitta Sundvall är den pedagog, som byggt upp det konkreta arbetet på Ekelund. Hon kommer som konsult att leda och utveckla verksamheten.


lärare: Isa Johansson Pils Alfa-skolan

Jag har arbetat med Birgitta på Alfa-skolan i flera år. Hennes pedagogik kan visa andra lärare vägen till den "framtidens skola", som våra hjärnforskare efterlyser.


lärare: Maria Risthammar Tokarpsskolan, högstadiet.
Mycket bra metoder som konkretiserar matematiken för elever år 8.


kurator: Fredrik Wastesson Fritunaskolan

...vårterminen 2006 påbörjade eleven sitt deltagande vid Alfa-skolan. Det visade sig att han där mycket snabbt kunde lära sig saker, som han inte lyckats lära sig i den vanliga skolan. Detta ökade hans tilltro till sig själv och det gav honom verktyg att bättre klara skolarbetet.


lärare: Camilla Segervall Vittra skola
....vi sökte hjälp för två elever år 8, som inte kunde tillgodogöra sig kunskap i skolan. I matematik kan de nu förstå och lösa uppgifter på egen hand, vilket var omöjligt innan de började på Alfa-skolan. De kan nu även delta och tillgodogöra sig vår undervisning på skolan i svenska och engelska.

rektor: Ewa-Britt Löwendahl lärare : Åsa Kellberg Sätra skola
Eleven år 5 klarade inte de enklaste tal. Allt vi gjorde för henne misslyckades. Efter första mötet med Birgitta Sundvall kände vi att det här var rätt. Hon kom till Alfa-skolan ett par gånger i veckan. Sen fortsatte vi på liknande sätt i skolan. Redan efter några gånger kunde vi märka en klar förbättring. I slutet på 5:an klarade hon subtraktioner med tresiffriga tal, addition och enkel multiplikation. Vi såg också förbättring i svenska och engelska. Hennes utveckling på så kort tid är otrolig.

lärare: Erik Losand Folkungaskolan
...En pojke i år 9 har en CP-skada från födseln som lett till att hans minne inte fungerar som andras . När han kom till Alfa-skolan kunde han inte skilja på "it" och "is" och hade därmed extremt låga kunskaper i ämnet engelska. I matematik var problemen liknande. Eleven är "hjärnblind" och har därmed svårt med läsning och läsförståelse.
Eleven, vårdnadshavarna ,, ämneslärare och jag själv har sett att Alfa-skolans pedagogik gett resultat. Alfa- skolans pedagogik har fått pojkens hjärna att på något vis gå runt själva hjärnskadan och gjort att han förstår helheten på ett annat sätt, både i engelska och matematik. Elevens framsteg är enorma!

rektor: Elisabeth Gabrielsson lärare Marianne Holm Tanneforsskolan
Elev år 6 har besökt Alfa-skolan ett par gånger i veckan.
Vi har sett att den pedagogik Birgitta bedriver där har hjälpt eleven främst när det gäller ämnet matematik. Birgitta har också berättat om sin pedagogik för oss lärare, vilket uppskattades, av samtliga.

lärare: Siv Johansson Alfa-skolan 2004 - 2008
I undervisningen har jag i flera år sett hur Birgitta på ett inspirerande sätt hjälper elever att "komma igång" med matten, för att sedan otroligt snabbt utveckla de olika momenten vidare......Hennes alternativ-pedagogik behövs för alla elever.

rektor: Kerstin Hellerström Slaka skola
...eleven år 5 hade brister i grundläggande kunskaper och färdigheter. På Alfa-skolan har han fått bygga upp matematiken från grunden.

kurator: Annika Wettergren Ljungsbro skola
Flicka med dyslexi.
Eleven år 8
- är mer mottaglig för Alfa-pedagogiken
- tar med sig strategier för att kunna lära sig själv i ma, eng, sv
- får lära sig att applicera detta tänkandet på högstadiets studier

 
 
birgitta.sundvall@alfa-skolan.se
www.alfa-skolan.se
Alfa-skolan